Politika zaštite osobnih podataka

Općenito

Ponuditelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranice. Pružatelj će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za pružanje usluga koje nudi. Ponuditelj poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika web stranice, te će stoga učiniti sve da ih zaštiti od bilo kakvih povreda i zlouporaba. Osobni podaci korisnika jedno su od područja kojem pružatelj pridaje iznimnu brigu i pažnju, svjestan osjetljivosti ovog područja.

Korištenje osobnih podataka

Za potrebe pružanja usluga koje nudi, Davatelj prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje najviše sljedeće korisničke podatke:

 • ime i prezime;
 • email adresa;
 • broj telefona;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno unese u obrasce na web stranicama;
 • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno doda u svoj profil (ukoliko web stranica omogućuje ovu funkcionalnost).

Ponuditelj ne odgovara za ispravnost, potpunost i ažurnost podataka koje korisnici unose.

Svrhe obrade osobnih podataka

Pružatelj će osobne podatke obrađivati ​​u sljedeće svrhe:

 • Za komunikaciju s korisnikom u vezi podnesenih zahtjeva za proizvode ili u slučaju pitanja korisnika. U tu svrhu, pružatelj će čuvati osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za komunikaciju s kupcem.
 • Za slanje povremenih e-vijesti o aktualnim događanjima i ponudama, o promotivnim ponudama i o drugim stvarima koje bi mogle biti od interesa za korisnika. Davatelj će osobne podatke čuvati u te svrhe samo uz izričit i nedvosmislen prethodni pristanak korisnika. Osobni podaci će se čuvati do otkazivanja, što korisnik može dati porukom na e-mail adresu info@carendrive.hr.

Prava korisnika

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti:

 • Odjavite se od primanja e-novosti (ukoliko ih primate) klikom na poveznicu u primljenom e-mailu. Ponuditelj će nakon odjave izbrisati podatke ako nisu potrebni za druge svrhe s kojima se korisnik prethodno suglasio ili ako ih čuva na temelju druge pravne osnove.
 • Ispravak Vaših osobnih podataka slanjem pisanog zahtjeva na adresu info@carendrive.hr.
 • Trajno brisanje osobnih podataka koje pohranjuje i/ili obrađuje davatelj slanjem pismenog zahtjeva na adresu info@carendrive.hr.
 • Iznos i pristup osobnim podacima koje pohranjuje i/ili obrađuje pružatelj slanjem pisanog zahtjeva na adresu info@carendrive.hr

Izjava o zaštiti povjerljivosti osobnih podataka i privatnosti korisnika

U skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, davatelj je dužan štititi osobne podatke korisnika svojih web stranica. Davatelj ni pod kojim uvjetima neće proslijediti osobne ili druge korisničke podatke trećoj strani ili neće dopustiti trećoj strani uvid u osobne ili ostali korisnički podaci, osim:

 • ugovorni izvršitelji obrade koji pružaju podršku voditelju obrade osobnih podataka za pojedine svrhe za koje je dana privola,
 • ako to od njega zatraže državna tijela,
 • ako je takva obveza propisana zakonom,
 • ili u dobroj vjeri da je takvo postupanje potrebno radi postupka pred sudovima ili drugim tijelima državne vlasti te radi zaštite i ostvarivanja pravnih interesa davatelja.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik dati prilikom prijave na web stranicu, kao i prilikom naručivanja proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbe, bit će zaštićeni sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Davatelj neće koristiti ove podatke u svrhu koja bi na bilo koji način štetila korisniku ili drugoj uključenoj osobi, osim u svrhe koje korisnik prethodno izričito i nedvosmisleno dopusti. Davatelj neće koristiti korisničke podatke za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje onih promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti ili s kojim će se prethodno složiti. Davatelj može koristiti podatke u anonimiziranom sumarnom obliku za potrebe statističke analize. Tajnost osobnih i drugih podataka korisnika neće biti povrijeđena ni u kojem obliku.

Ponuditelj će dostavnim službama (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS itd.) povjeriti samo potrebne podatke za dostavu na web stranici (online trgovina) kupljenih proizvoda (podatke o primatelju i adresu dostave). Ponuditelj će kontaktirati korisnika putem e-maila ukoliko je to potrebno za kupnju na web stranici (online trgovini), a putem kontakt telefona samo ako je postupak registracije u tijeku ili kupnja na web stranici (online trgovina) naišla na probleme.

Provedba politike privatnosti

Sve osobe zaposlene s punim ili nepunim radnim vremenom kod pružatelja koje imaju pristup osobnim i drugim podacima korisnika upoznate su s dužnošću zaštite osobnih i drugih podataka te su dužne pridržavati se ovih odredbi o zaštiti tajnosti osobnih podataka i privatnost korisnika web stranice (online trgovine). Dužnost zaštite osobnih i drugih podataka vrijedi na neodređeno vrijeme i nakon prestanka odnosa s pružateljem.

Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prestati koristiti web stranicu (online trgovinu) i mogu otkazati svoju registraciju. To čine tako da davatelja pisanom izjavom obavijeste o poništenju registracije. Prije podnošenja izjave o poništenju registracije, korisnik je dužan podmiriti ponuđaču sve dospjele obveze iz kupnje obavljene na web stranici (online trgovini). Ponuditelj će u okviru ove politike privatnosti čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine i u slučaju otkazivanja registracije.